آموزش

معنی کلمات شعر شیر و موش و هفت مروارید سرخ فارسی چهارم + کلمات هم خانواده، متضاد و سخت

در این مطلب از سایت انتخاب روز با معنی کلمات شعر شیر و موش و هفت مروارید سرخ فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات شعر شیر و موش و هفت مروارید سرخ فارسی چهارم

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
بیشه جنگل، جنگل کوچک موشک موش کوچک
یک غازی بی ارزش، ناچیز متغیر خشمگین، عصبانی
لابه التماس چار چهار
خلاص رهایی صید شکار
ناهماهنگی  بی نظمی تحمل صبر، شکیبایی
هراس ترس، احساس نگرانی حدس زدم گمان کردم، فکر کردم
فاش آشکار، ظاهر قطعات قطعه ها، تکّه ها
وادار کردن مجبور کردن سابق گذشته، قبل
رحم مهربانی، بخشیدن جست جهید
مغفرت بخشش گناهان، آمرزش
بشتافت شتابان رفت، تند تند رفت
خفته خوابیده، به خواب رفته
حاصل کرد به دست آورد، کسب کرد
متفکرانه در حال تفکر، اندیشمندانه
حول و حوش اطراف، دور و بر، گرداگرد
مرور مطالعه مطلبی به صورت سریع، تندخوانی
تعلق داشتن وابستگی داشتن، مال کسی بودن
وحوش جانوران وحشی، جانوران اهلی نشده
خطا کار گناهکار، کسی که کار نادرستی انجام داده است
بازیگوش کسی که بیشتر به فکر بازی و تفریح است
سحر آمیز جادویی، بسیار شگفت انگیز
وحوش جانوران وحشی، جانوران اهلی نشده، جمع وحشی

کلمات هم خانواده شعر «شیر و موش» و «هفت مروارید سرخ»:

متغیر – تغییر وحوش – وحشی
مغفرت – استغفار رحم – رحمان – رحیم
صید – صیاد عوض – تعویض
حاصل – محصول – حصول تکلیف – مکلّف
تعلّق – متعلّق مربوط – ربط – رابط
موفقیت – توفیق – موفق راضی – رضا – رضایت
میل – مایل – امیال وضع – اوضاع – وضعیت

کلمات متضاد شعر «شیر و موش» و «هفت مروارید سرخ»:

واژه واژه متضاد واژه واژه متضاد
سخت آسان خفته بیدار
بهترین بدترین خواب بیدار
حقیقت دروغ موفقیت شکست
درست غلط گریه خنده
تشویق تنبیه رهایی اسارت
آخرین اولین جدی شوخی

کلمات املایی شعر «شیر و موش» و «هفت مروارید سرخ»:

آشفته متغیر بازیگوش یک غازی هراس وحوش
خطاکار مغفرت لابه صید حول و حوش خلاص
داوطلب جست و خیز به شدت آغوش واقعه تعلّق
جدیت موضوع می غلتید

 
منبع : انتخاب روز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا