آموزش

معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم + کلمات هم خانواده، متضاد و سخت

در این مطلب از سایت انتخاب روز با معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم

معنی کلمات درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
لمسی قابل لمس دلنشین جذاب، زیبا و قشنگ
نمایان آشکار باز آی برگرد
طعم مزه کامران پیروز، موفق
بی ثمر بی فایده کژ کج
تلف کردن نابود کردن، تباه کردن کج گفتن سخن نادرست گفتن
حامی نگهبان، پشتیبان ثنا ستایش، ستودن
ذات وجود، هستی اثر نشان، علامت
طفل کودک رسول الله پیامبر خدا
مجازی غیر واقعی معرفت شناخت
فضل بخشش احسنت آفرین
صواب درست، راست علاف بیکار
هاج و واج شگفت زده، گیج توفیق موفقیت، کامیابی
لفظ زبان الها خدایا
صاحب دارنده، مالک رطب خرمای تازه
عیب نقص، کمبود باز دوباره، از نو
ناظر بینا، نظاره گر، بیننده
رحمت مهربانی، بخشایش، دلسوزی
منع کردن مانع شدن، بازداشتن
مستجاب پذیرفته شده، برآورده شده
فناوری استفاده از علم در کارهای مختلف مانند پزشکی و …

کلمات هم خانواده درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

لذت – لذیذ نفس – تنفس
حاضر – حضور – محضر معرفت – تعریف – عرف – عرفان
عمیق – عمق – اعماق قسمت – تقسیم
معذور – عذر – معذرت انصاف – منصف
توفیق – موفقیت ناظر – نظر – منظور
حامی – حمایت فضل – فاضل
واقعی – واقعیت – واقعاً منتقل – انتقال
اعتبار – معتبر عظمت – عظیم – اعظم
اثر – تأثیر – مؤثر مستجاب – اجابت

کلمات متضاد درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

واژه واژه متضاد واژه واژه متضاد
وارد خارج مجازی واقعی
آغاز پایان دوستان دشنان
شاد غمگین، ناراحت شلوغ خلوت
پُر خالی حاضر غایب
آسان سخت جدید قدیم
زیبا زشت اولین آخرین
برّاق کدر تند تند آرام آرام

کلمات املایی درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

منتقل فاصله معرفت معرفی صفحه ای حاضر
رایانه احتیاج نقاله واقعی فناوری پیشرفت
شگفت زده غر بزند تلف کنی اشکال علاف برّاق
هاج و واج عظمت معذوریم تعمیر بی ثمر فضل
رحمت صواب مستجاب حضرت ذات لفظ ثنا
ثنا  می سرایم

 
منبع : انتخاب روز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا