آموزش

معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم +❤️معنی کلمات و قلمرو ها

در این مطلب از سایت انتخاب روز با معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

  • شاعر: مولوی
  • قالب: مثنوی
  • وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رشته انسانی)

از علی آموز اخلاص عمل / شیر حق را دان منزه از دغل

قلمرو فکری:

از علی (ع) پاکی در عمل بیاموز و شیر خدا را از هرگونه فریبکاری پاک بدان.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
اخلاص پاکی مٌنزه پاک
دَغل فریبکاری دان فعل امر؛ بدان
شیر حق منظور حضرت علی (ع)
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

شیر حق    استعاره از حضرت علی (ع) بخاطر لقب اسدالله است

واج آرایی    حرف «ز»

دغل و عمل    قافیه

در غزا بر پهلوانی دست یافت/زود شمشیری برآورد و شتافت

قلمرو فکری:

در جنگی با پهلوانی رو به رو شد. سریع شمشیرش را بیرون آورد و با شتاب به سوی او دوید.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
غزا جنگ دست یافت رو به رو شد
شتافت حمله ور شد، عجله کرد
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

دست یافتن    کنایه از غلبه کردن و پیروز شدن

مراعات نظیر    غزا، پهلوانی و شمشیر

دست یافتن    کنایه از چیره شدن

یافت و شتافت    قافیه

او خَدو انداخت بر روی علی /افتخار هر نبی و هر ولی

قلمرو فکری:

آن مرد آب دهانش را بر صورت حضرت علی انداخت که افتخار پیامبران و اولیای خدا بود.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
خَدو آب دهان افتخار باعث سربلندی
نبی پیامبر
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

علی و ولی    قافیه (ردیف ندارد)

نبی و ولی    جناس

بر و هر    جناس

واج آرایی    حرف «ر»

تلمیح    داستان جنگ خندق (احزاب)

تکرار    کلمه «هر»

نقش مصراع دوم «بدل» هست

در زمان انداخت شمشیر، آن علی/کرد او اندر غزایش کاهلی

قلمرو فکری:

امام علی (ع) فوراً شمشیرش را انداخت و در جنگیدن، سستی و درنگ کرد.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
در زمان فوراً کاهلی سستی، درنگ
اندر در
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

تناسب    غزا و شمشیر

علی و کاهلی    قافیه

گشت حیران آن مبارز، زین عمل/وز نمودن عفو و رحم بی محل

قلمرو فکری:

مرد جنگجو از این رفتار امام علی و بخشش و مهربانی غیر منتظره اش حیرت زده شد.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
حیران متعجب، شگفت زده عفو بخشش
بی محل بی موقع زین مخفف «از این»
رحم مهربانی بی محل نامناسب
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   1 جمله

قلمرو ادبی:

تناسب    عفو و رحم

عمل و بی محل    قافیه

گفت: بر من تیغ تیز افراشتی/از چه افگندی؟ مرا بگذاشتی؟

قلمرو فکری:

جنگجو گفت: شمشیر تیزت را برابر من بالا برده بودی، چرا آن را انداختی و من را رها کردی؟

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
تیغ شمشیر افراشتی بلند کردی
بگذاشتی رها کردی افگندی انداختی
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   4 جمله

قلمرو ادبی:

تیغ و تیز    جناس

تیغ افراشتن    کنایه از جنگیدن

تضاد    افراشتی و افگندی

افراشتی و بگذاشتی    قافیه

گفت: من تیغ از پی حق می زنم /بندۀ حقم نه مامور تنم

قلمرو فکری:

امام علی گفت: من برای خدا شمشیر می زنم و بندۀ خدا هستم نه بندۀ جسم و هوس های آن.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
حق خدا از پی برای
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   4 جمله

قلمرو ادبی:

تکرار    کلمه «حق»

واج آرایی    حرف «ن»

تیغ زدن    کنایه از مبارزه کردن

می زنم و تنم    قافیه

شیر حقم، نیستم شیر هوا/ فعل من بر دین من باشد گوا

قلمرو فکری:

من شیرِ خدا هستم و شیر هوس های انسانی نیستم. رفتار من شاهد دین و عقیدۀ من است.

قلمرو زبانی:

واژه معنی واژه واژه معنی واژه
هوا میل، آرزو فعل کار، عمل، رفتار
گوا دلیل، شاهد
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

هوا و گوا    قافیه (ردیف ندارد)

تکرار    کلمه های «شیر» و «من»

واج آرایی    حروف «ش» و «ن» و «م»

جناس    هوا و گوا

تلمیح    اشاره به عبارت «الاعمال بالنیات»

 
منبع : انتخاب روز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا