آموزش

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی نهم

در این مطلب از سایت انتخاب روز با جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم

1- هزینهٔ اشتراک یک خط اینترنت روی تلفن همراه 3000 تومان مبلغ ثابت و 2000 تومان برای هر ساعت استفاده است. هزینهٔ کلّی x ساعت استفاده از اینترنت را با y نشان دهید و رابطه‌ای بین x و y بنویسید.

y=2000x+3000

یک نوع دیگر از اشتراک اینترنت بدون مبلغ ثابت است؛ ولی برای هر ساعت استفاده، 3000 تومان هزینه دارد. رابطه‌ای بین هزینهٔ اشتراک (y) و x ساعت استفاده از اینترنت را در این حالت بنویسید.

y=3000x

دو خط به معادله‌های فوق را در دستگاه مختصات مقابل رسم کنید. محل برخورد این دو خط چه ویژگی‌ای دارد؟ برای 1/5 ساعت استفاده، کدام نوع اشتراک بهتر است؟ بعد از چند ساعت استفاده از اینترنت، اشتراک نوع اول به صرفه خواهد بود؟

در نقطه برخورد دو خط مقدار طول و عرض آنها با هم برابر است. یعنی در این نقطه تعداد ساعت استفاده از اشتراک نوع اول و دوم و هزینۀ آنها با هم برابر می‌شود.

برای 1/5 ساعت استفاده، هزینه اشتراک نوع دوم برابر 4500 تومان و هزینه اشتراک نوع اول برابر 6000 تومان است. از روی نمودار نیز مشخص است که برای x=1/5 مقدار y اشتراک نوع دوم کمتر از نوع اول است. بنابراین در این حالت اشتراک نوع دوم بهتر است.

قبل از نقطۀ تلاقی دو خط، اشتراک نوع دوم به صرفه‌تر است و پس از تلاقی دو خط، اشتراک نوع اول به صرفه‌تر است. بنابراین پس از 3 ساعت، اشتراک نوع اول به صرفه‌تر است.

image 122
جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم

2- معادلهٔ y=2x−1 چند جواب دارد؟ نمودار آن را رسم کنید.
این معادله بی‌شمار جواب دارد. زیرا به ازای هر مقدار x، می‌توان مقداری برای y پیدا نمود.

معادلهٔ y=−x+2 چند جواب دارد؟
این معادله نیز بی‌شمار جواب دارد. زیرا به ازای هر مقدار x، می‌توان مقداری برای y پیدا نمود.

نمودار آن را رسم کنید. توضیح دهید چگونه یک جواب مشترک برای این دو معادله پیدا می‌کنید.
نقطه‌ای که جواب هر دو معادله باشد، نقطه‌ای است که روی هر دو خط قرار داشته باشد و این نقطه همان محل برخورد دو خط است. یعنی جواب مشترک دو معادله نقطۀ x=1 و y=1 است.

image 123
جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی نهم

 
منبع : انتخاب روز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا